Teambuildingový výcvik členov OZ Mladí ľudia a život – jún 2015