titulka stranka

Dokument na stiahnutie: Vyhlasenie na poukazanie 2 percent z dane pre OZ Mladi ludia a zivot

Sme študenti stredných a vysokých škôl. Pracujeme na tom, aby sme besedami, ktoré prebiehajú zaujímavou a zážitkovou formou zlepšili informovanosť mladých ľudí. Cieľom besied je, aby si žiaci informácie osvojili, ale pokúšame sa aj vyvolať diskusiu a naučili ich formovať svoj názor a uvedomovať si zodpovednosť za svoje správanie. Pozitívne hodnoty sa snažíme rozvíjať aj poskytovaním priestoru pre plnohodnotné trávenie voľného času, vytvorením vhodnej alternatívy k tzv. „barovej kultúre“.

Ročne zorganizujeme vyše 90 besied a oslovíme tak približne 2 000 žiakov. Tí oceňujú,  že  s nimi niekto diskutuje ako so seberovnými a vie im podať informácie zaujímavo. V spätnej väzbe sa často opakuje: „bolo to zaujímavé a pri tom zábavné“, alebo „je to lepšie, ako by nám to tu rozprával nejaký doktor“.  Najdôležitejšiu úlohu pri realizácii besied a podujatí zohráva PEER aktivista (z angl. peer-to-peer/rovesník-rovesníkovi).  Vzdelávania a príprava našich PEER aktivistov prebieha počas odborných výcvikov, ktoré sú opäť vedené zážitkovým spôsobom a lektorsky ich zabezpečujú mladí ľudia. Počas výcviku si PEER aktivisti osvoja vedomosti a zručnosti potrebné  na moderovanie besied. Zameriavame sa aj na rozvoj komunikácie, prezentačných zručností, práci v tíme, analytického myslenia, či kreativity.

Veríme, že aj vďaka Vašej podpore budeme môcť naďalej vychovávať mladých lídrov, ktorí pozitívne ovplyvňujú svojich rovesníkov prostredníctvom besied, či voľno-časových aktivít. Darujte nám svoje 2% dane a my Vám dokážeme, že mladí ľudia môžu robiť svet lepšejším.

ĎAKUJEME :)

Ako darovať 2%:

Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z ktorého si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma). Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!