Gabriel Lukáč

13059656_10206157776687615_777101349_n

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, odbor – literárna veda

gabriellukac@gmail.com

V Peerku som začínal ako gymnazista a vtedy som nemohol tušiť, čo všetko sa za tie roky naučím. Teraz už viem, čo to znamená budovať veci od základu, bojovať s neochotou, nepochopením, nedostatkom prostriedkov a mnohými ďalšími prekážkami. Odmenou za ich prekonanie je ale pocit, že som sa podieľal na niečom, čo funguje a reálne skvalitňuje život ľuďom v mojom okolí.

Vždy som bol presvedčený, že najlepšou formou prevencie je poskytovať ľuďom informácie. Preto som aj čas strávený vo vedení Peerka venoval hlavne tomu, aby ich ľudia na besedách dostali v čo najzrozumiteľnejšej, ale aj presnej a nijako nezainteresovanej forme. Som rád, že v Spišskej Novej Vsi a okolí sa stále nájdu mladí ľudia, ktorí majú chuť na sebe pracovať a popri tom aj pomáhať iným. Potom už nie je podstatné, či sa o to budú pokúšať prostredníctvom Peerka alebo iných aktivít, pretože cieľ máme spoločný.


Späť na Profily členov