Objednajte si besedu

V prípade záujmu o besedu Vám ponúkame dva varianty realizácie besied:

Prvý variant tzv. „Mini worskhop“:

Všetky témy prezentujeme žiakom počas jedného dňa. Prispôsobujeme sa počtu tried v ročníku resp. počtu skupín, pre ktoré sú besedy naplánované. Jedna beseda trvá 45 minút.

Napr. V prvom ročníku je 5 tried. V takomto prípade realizuje besedy 5 skupín PEER aktivistov, pričom každá skupina prezentuje svoju tému. Po každej vyučovacej hodine sa PEER aktivisti a témy v skupinách menia. V prípade menšieho počtu tried/skupín dochádza k zlučovaniu tém a tiež, ak je to možné, k predĺženiu času jednej besedy.

Druhá možnosť je prezentovať každú tému individuálne:

Vaša škola/organizácia si na besedu vyberie jednu tému. V tomto prípade príde jedna skupina PEER aktivistov a beseda trvá dve vyučovacie hodiny resp. 90 minút. (čas besedy vieme prispôsobiť vašim požiadavkám).

 

Témy besied

V prípade záujmu nás kontaktujte na mail peersnv@peersnv.sk alebo t.č. 0911 213 902