DSCN8828

V uplynulých dňoch sme na stredných školách organizovali nábor PEER aktivistov skupiny PEER “M”. Postupne sme sa stretli s prvákmi na Gymnáziu na Javorovej a Školskej ulici, na SOŠ Drevárskej a Ekonomickej, na Hotelovej akadémii a tiež na Gymnáziu JFR v Levoči. Pripravili sme si prezentáciu našej činnosti a porozprávali zážitky z besied, výcvikov, či akcií, ktoré sme organizovali. Počas náboru sme sa stretli s približne 200 študentmi a info o nás sa rozšírili aj do iných miest a záujem o výber prejavila aj študentka zo Strednej umeleckej školy v Kežmarku. Sme radi, že študenti majú záujem o dobrovoľnícku činnosť práve v našom združení a tešíme sa na budúci víkend, pretože výberu sa zúčastní viac ako 35 študentov.