bez-nazvu-1

Sme radi, že Vás môžeme privítať pri čítaní v poradí už druhej najpozitívnejšej bilancii roka. V 2016 sme školili, besedovali, pripravili pár akcií a čo je najdôležitejšie – bavili sme sa popri tom, ako sme robili svet lepšejším.

V úvode roka sme posilnili náš tím ľudí. Po náboroch, ktoré mali prvý krát v rukách mladí peerkači, sme zažili rekordný výber. Počas víkendu 18. – 20. marec sme sa stretli s 35 mladými ľuďmi, ktorí prejavili záujem o členstvo v OZ . V piatok prišli študenti z Gymnázia na Školskej ulici a Technickej akadémie. V sobotu to boli študenti Gymnázia na Javorovej ulici, SOŠ Ekonomickej a Gymnázia J.F.R. v Levoči. Rozličné aktivity a rozhovory nám prezradili do akej mieri sú účastníci kreatívni, aké sú ich komunikačné zručnostiach a aká je ich schopnosť “predať sa”. Novo vybranú skupinu “PEER L” vytvorilo 16 mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili odborných výcvikov. Zamerané boli na budovanie tímu a rozvoj tzv. „Soft skills“. Dôraz sme kládli na rozvoj komunikácie, analytického myslenia či kreativity. Zaujímavé prezentácie boli pripravené na témy projektového a time manažmentu. Tiež sme pracovali v odborných blokoch, predviedli vzorové besedy, aktivizujúce metódy a prax sme vhodne dopĺňali odbornými informáciami z jednotlivých tém.

Novým aj starým PEER aktivistom sa podarilo moderovať slušných 69 besied. Neni málo!!!  Diskutovali sme tak s viac ako 1 700  žiakmi základných a stredných škôl, či klientmi rôznych organizácií. Okrem Spišskej Novej Vsi sme besedovali aj v Levoči, Sp. Vlachoch, Poprade, Bystranoch, Prakovciach a Helcmanovciach. V tomto roku sa nám podarilo zorganizovať aj prvú verejnú besedu a to na tému HIV/AIDS, ktorej sa zúčastnilo 20 mladých ľudí. Ak vás zaujímajú počty v rámci jednotlivých tém, tak nech sa páči:

Životný štýl, látkové a nelátkové závislosti – 20 besied
Pohlavne prenosné infekcie, HIV/AIDS – 18 besied
Partnerské vzťahy – 12 besied
Násilie a šikana – 10 besied
Gynekológia a antikoncepcia – 9 besied

V októbri sme pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o politiku mládeže, chcú sa zdokonaľovať a zlepšovať aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania a hľadajú možnosti ako veci meniť v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja, s mladými ľuďmi z Projektu MP a neziskovou organizáciu YEESS, n.o. organizovali v Klube mladých konferenciu s názvom „Potenciál mládeže“. Pri príležitosti Svetového dňa HIV/AIDS pripravili 15. ročník Sviečkového pochodu, Koncert kapiel Sám Sebou a Chiki Liki Tua a verejnú besedu v Klube mladých. Oslovili sme tak viac ako 250 ľudí, ktorí sa dozvedeli o potrebe a možnostiach prevencie. Koncertom sme sa tiež vytvorili priestor na kvalitnú zábavu bez alkoholu (nie len) pre mladých ľudí. Chceli sme tak  vyvrátiť tvrdenia, že sa nevieme baviť bez alkoholu, či drog. Lebo ak nám niekto dá šancu vieme sa zabávať aj normálne. Koncert mal zároveň aj charitatívny rozmer, nakoľko výťažok z predaja lístkov sme sa rozhodli darovať krízovému centru Alžbetka a deti sa veľmi potešili, že budú mať krajšie Vianoce“.

Okrem spomínaných aktivít sme pripravili niečo aj pre našich členov. V prvom polroku to bol teambuilding na ktorom bolo pripravených kopec zaujímavých aktivít, hier a večerná grilovačka. Na jeseň sme zorganizovali  2. ročník turnaja dvojíc v bowlingu a zastrieľali si na laser game vo Svite. V závere roka sme organizovali Oceňovanie dobrovoľníckej činnosti, ktoré bolo spojené s Vianočným posedením.

Tak ako na oceňovaní, tak aj v tomto hodnotení by som sa v mene predsedníctva chcel poďakovať všetkým členom za prácu počas celého roka, sponzorom a partnerom za spoluprácu, školám za priestor na besedy a ústretovosť pri uvoľňovaní študentov.  Vďaka Vám všetkým sme mali perfektný rok a veríme, že v roku 2017 ho spravíme ešte lepšejším.