Naša vízia

Víziou OZ Mladí ľudia a život je vytvoriť skutočne efektívny PEER program zameraný na mladých ľudí vo veku 14 – 30 rokov. Program založený na garantovaných informáciách, kvalitných zážitkových besedách a poskytnutí širokej ponuky voľno-časových aktivít, ktoré budú dostatočnou alternatívou k tzv. „barovej kultúre“ dnešnej mladej generácie. Prostredníctvom školení PEER aktivistov vychovať budúcich lídrov, ktorí budú formovať pozitívne hodnoty ďalšej generácie mládeže.