História aktivít na Spiši

Prvú metodiku PEER programov na Slovensku vypracoval v roku 1995 primár MUDr. Karel Nešpor. Na Slovensko sa dostávali poznatky o preventívnych programoch prostredníctvom nadšencov, vychádzali najmä z jeho prekladov americkej literatúry. O lídroch v PEER programe na Spiši a našich aktivitách od roku 1999 sa dozvieš na podstránkach PEER program a Kampane a projekty.