Kampane a projekty

Okrem pravidelných aktivít sme organizovali množstvo sprievodných kampaní a podujatí. V roku 2005 sme predstavili kampaň Môžeš to zmeniť. Stretla sa s veľkým ohlasom u študentov a v priebehu pár mesiacov „zaplavili“ mesto ľudia zo žltými náramkami, ktoré obsahovali základné heslo celej kampane „Môžeš to zmeniť!“ Žlté náramky, ktoré si študenti mohli kúpiť, sa stali symbolom toho, čo všetko môžeme zmeniť. Hlavnou myšlienkou celej kampane bolo poukázať na to, čo všetko môžeme v našom živote zmeniť. Od banálnych vecí ako napríklad to, čo si ráno obliecť, cez to, či sa cez deň na niekoho usmejem, až po tie najdôležitejšie rozhodnutia, od ktorých sa ďalej odvíja náš život. Snahou bolo aj poukázať na kontrast, ktorý si neuvedomujeme. Mnoho ľudí na svete nemá moc niečo zmeniť, ale my môžeme zmeniť minimálne ten náš svet, ak si ho spravíme krajším.

Na jar v roku 2006 sa nám za pomoci Študentského parlamentu a mesta Spišská Nová Ves sa nám podarilo zrealizovať 4-mesačný projekt „Môj svet“. Sériou športových turnajov sprevádzanú divadelnými vystúpeniami a koncertmi pre mladých ľudí, sne chceli ukázať nie len to, že sa niekto o ten ich svet zaujíma, ale aj to, že mladí ľudia môžu svoj svet žiť inak. Celý projekt bol sprevádzaný súťažou výtvarných prác, kde mladí ľudia mali za úlohu nakresliť svoj svet, tak ako ho vidia oni.

Celoslovenský workshop 2006 sprevádzala kampaň s názvom Nezatvárajme oči. Spoty, ktoré celé pripravili a herecky obsadili PEER aktivisti sa snažili poukázať na to, že zatvorením očí pred problémom sa nič nevyrieši. Každý problém sa dá riešiť, len sa netreba vzdávať, či mu podľahnúť.

Jar 2009 sa niesla v znamení projektu „Farebný svet“. Hlavnou myšlienkou bolo ukázať mladým ľuďom, že svoj voľný čas, môžu tráviť ináč ako v bare. Farebný svet sme sa im snažili spraviť možnosťou zúčastniť sa športových turnajov, výtvarných súťaží, divadelnej improvizácii a v súťaží v písaní básni a slohov na rôzne témy.

V roku 2010 koncert workshopu sprevádzala kampaň Predsudky. Hlavnou myšlienkou bolo ukázať ľudom, že rozdiely neexistujú, vytvárame ich my sami. PEER aktivisti herecky obsadili a natočili videá, ktorých myšlienkami boli predsudky voči hudobným štýlom, homosexualite a ľuďom infikovaným vírusom HIV. Na spoločenskom večeri to zas bola kampaň „ O mladých, pre mladých, s mladými“, ktorou sme chceli žiakom dokázať, že aj napriek ich mladému veku dokážu veľké veci a splnia si svoje sny, ak na nich budú pracovať. Myšlienku sme spracovali vo videách, v ktorých poskytli odkaz študentom ľudia zo Spišskej Novej Vsi, ktorí niečo dokázali. O tom ako šli za svojim snom a čo dosiahli hovorila kapela Smola a hrušky, skeatbordista Miloš Ogurčák a Peter Fulla, ktorý vďaka svojmu chceniu učiť sa bol účastníkom viacerých celosvetových vedomostných olympiád.

V roku 2011 sme sa rozhodli pozastaviť tradíciu workshopov a zorganizovali sme kampaň pri príležitosti Svetového dňa HIV/AIDS. Pripravili sme basketbalový turnaj, na ktorom o prvenstvo bojovalo 6 chlapčensko – dievčenských tímov. Bohatou účasťou žiaci podporili aj súťaž v písaní básni a slohov na tému „Mám – násť rokov a toto je svet vôkol mňa“. Za úspešnú považujeme aj súťaž v divadelnej improvizácii, na ktorej sa bavilo 12 súťažiacich skupín.

Pre širokú verejnosť sme pripravili koncert kapely Heľenine oči. Zúčastnilo sa ho vyše 550 ľudí a okrem zvýšenia povedomia o chorobe HIV/AIDS sa nám podarilo zo vstupného na dobročinné účely vyzbierať 550 €, ktoré sme odovzdali Krízovému centru Alžbetka v Spišskej Novej Vsi. Koncert bol výnimočný nie len na náš región vysokou návštevou, ale aj tým, že na koncerte bol zakázaný predaj alkoholu. Dokázali sme mladým ľuďom, že sa vedia zabaviť aj bez alkoholu a oni ocenili to, že sa na koncerte cítili bezpečne. Už po desiaty krát sme si pripomenuli Svetový deň HIV/AIDS sviečkovým pochodom. Zúčastnili sa ho žiaci, ako aj široká verejnosť. Účasťou na pochode a pripnutím červenej stužky, ktorá sa stala medzinárodným symbolom boja proti HIV a AIDS, vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sú infikovaní vírusom HIV. Sviečkou si na druhej strane symbolicky pripomenuli pamiatku obetí choroby AIDS.

V rokoch 2012 – 2015 sme pokračovali najmä v tradícii organizovania Svetových dní HIV/AIDS. Zatiaľ posledný – 14. ročník Sviečkového pochodu sme obohatili o koncert kapely Heľenine oči, ktorý opätovne v sebe niesol myšlienku zábavy bez alkoholu.