PEER program

Začiatky rovesníckej prevencie na území regiónu Spiša sú spojené s rokom 1999, kedy vznikla pod vedením MUDr. Petra Mišendu v spolupráci s OZ Pomoc všetkým prvá PEER skupina. Najprv vybraní študenti prešli sériou výcvikov, za účasti lektorov – odborníkov v oblasti prevencie, psychológie, gynekológie atď. Po výcvikoch začali v spolupráci s MUDr. Mišendom realizovať besedy na stredných školách nielen v Spišskej Novej Vsi, ale aj v iných mestách regiónu. Druhá skupina vznikla o rok neskôr, na jeseň 2000. Hlavným lektorom ako aj koordinátorom projektu bol naďalej MUDr. Mišenda. PEER aktivisti urobili sériu besied hneď po druhom výcviku. Aktívne obdobie druhej skupiny bolo poznačené organizačnými zmenami. Začal sa proces osamostatnenia a následného rozvoja. Významným rokom sa stal rok 2003. Vďaka veľkej snahe MUDr. Mišendu a PEER aktivistu Michala Hricka sa podarilo zorganizovať prvý workshop s názvom „Mladí ľudia a život“. Zúčastnilo sa ho približne 90 študentov a úlohy moderátorov stageov sa zhostili prizvaní odborníci. Zmena nastala v roku 2004, kedy sa úlohy moderátorov steagov zhostili PEER aktivisti – študenti stredných škôl. Tradíciu organizovania workshopov sa podarilo udržať až do roku 2010. Nielen vďaka nim sa nám vždy podarilo vzbudiť každoročne u žiakov záujem o dobrovoľnícku činnosť. Výber nových PEER aktivistov, školenia, besedy a workshop sa stali hlavnými prostriedkami realizácie PEER aktivít.

Pre ďalšie pokračovanie v prevencii bol dôležitý rok 2005, kedy vzniklo OZ Mladí ľudia a život. Pod jeho vznik sa podpísal prípravný výbor v zložení MUDr. Peter Mišenda, Michal Hricko a Róbert Furiel. Vznik občianskeho združenia rozšíril možnosti získavania financií, čo spolu s bohatými skúsenosťami viedlo k rozvoju a zlepšovaniu realizácie PEER programu. Každoročne sme vytvorili a vyškolili novú skupinu, zlepšovali sme nie len systém výberu, školenia ale aj hodnotenia PEER aktivistov. Worskhop „Mladí ľudia a život“ sa i naďalej tešil veľkej obľube a k odborným steagom či divadelným vystúpeniam účastníkov pribúdal čoraz bohatší sprievodný program. Od roku 2006, doposiaľ jediného ročníka s účasťou študentov z celého Slovenska, bol pravidelne program obohatený o spoločenský večer, koncert a športový turnaj. Každoročne sa účastníci workshopu zúčastňovali Sviečkového pochodu pri príležitosti Svetového dňa HIV/AIDS, ktorý organizujeme vždy 1.decembra v spolupráci s Červeným krížom.

Rok 2009 priniesol opäť organizačné zmeny. Hlavnými koordinátormi projektu sa stali Matej Farkalín, Zuzana Sokolovská a Ivan Barlog. Pokračovali sme vo vytváraní a školení nových skupín PEER aktivistov a tiež sme zorganizovali workshop v rokoch 2009 a 2010.

Na jar v roku 2013 sa predsedom združenia stal Matej Farkalín a podpredsedovia Zuzana Sokolovská a Dávid Zeman, ku ktorým sa v roku 2015 pridal podpredseda Martin Horváth. Tieto zmeny so sebou priniesli rozhodnutie vytvoriť projekt akreditovaného vzdelávania v PEER programe a dodať našim aktivitám garanciu odbornosti. Tento cieľ sa nám darí napĺňať a každoročne zvyšujeme odbornosť a kvalitu našich besied. Tiež pokračujeme v tradícii organizovania Sviečkových pochodov a voľnočasových aktivít nie len pre mladých ľudí.

Počas histórie PEER programu vzniklo 16 skupín a bolo vyškolených vyše 230 PEER aktivistov. Na základných, stredných a vysokých školách nie len v našom regióne sme moderovali viac ako 800 besied a oslovili bezmála 16 000 žiakov. Podarilo sa nám zorganizovať 8. ročníkov workshopu Mladí ľudia a život ( 7 regionálnych, 1 celoslovenský) na ktorých sa zúčastnilo takmer 1200 žiakov stredných škôl.