Róbert Furiel

Furiel Róbert

Ľudsko-právny a LGBT aktivista, riaditeľ PRIDE Košice

robert.furiel@peersnv.sk

Rád sa venujem práci s mladými ľuďmi, neformálnemu vzdelávaniu, ľudským právam a LGBT aktivitzmu. Vo voľnom čase venčím psa, čítam populárno-náučné knihy a štrikujem.

 


Späť na Profily členov