Projekt

  • Efektívna PEER prevencia 2016                                                                                                             Formát PDF, veľkosť 5,2 MB

 

HLAVNÝ CIEĽ:

Realizáciou plánovaných aktivít budeme medzi mladými ľuďmi a členmi  združenia v roku 2016 rozvíjať dobrovoľnícku činnosť, kompetencie, informovanosť a kreatívnu spoluprácu na komunitnej, ale aj regionálnej úrovni prostredníctvom originálneho a efektívneho preventívneho PEER programu. V rámci celoročnej kampane plánujeme ponúknuť priestor pre vhodné alternatívy využívania voľného času, rozšíriť cieľovú skupinu, informovať o problémoch mladých ľudí, čím budeme eliminovať výskyt sociálno-patologických javov v spoločnosti a spropagujeme činnosť združenia.