Teambuilding členov OZ Mladí ľudia a život – 18. jún 2016