Teambuilding členov OZ Mladí ľudia a život – 24. jún 2017